20992667_1659693800759690_1417277902380536750_nDlaczego technika operacji nosa „na otwarto” jest lepsza od techniki „zamkniętej?” Sprawdź, co sądzą specjaliści z kliniki chirurgii plastycznej nieopodal Katowic

Operacje nosa należą do najczęściej wykonywanych operacji plastycznych na świecie. Wynika to wyłącznie z chęci poprawy estetyki tej części twarzy, ale również bardzo często z wad anatomicznych i pourazowych, które mogą dotkliwie utrudniać normalne oddychanie.

Prawdziwy profesjonalista, jakim jest chirurg plastyczny, dąży do uzyskania kształtu mieszczącego się w ogólnie przyjętych kanonach piękna oraz poprawia funkcję nosa, przywracając prawidłowe oddychanie. Z tego powodu też, nowoczesne korekty nosa mają charakter funkcjonalno-wizualny. Istnieją dwie podstawowe techniki operacyjne tej części twarzy, które stosujemy w klinice chirurgii plastycznej niedaleko Katowic.

Plastyka nosa – dwie metody

Tradycyjna metoda korekty nosa polega na operacji z dostępu wewnętrznego, (w przedsionkach nosa) to tzw. „technika zamknięta”, gdzie operator ma mniejszy wgląd w operowane tkanki. Obecnie odchodzi się od niej na rzecz drugiej, preferowanej przez większość specjalistów na świecie, metody z cięciem w obrębie słupka nosa tzw. „techniki otwartej”. Jej główną zaletą jest operacja pod kontrolą wzroku, a co za tym idzie, duży stopień przewidywalności efektów. Cechują ją mniejsza traumatyczność i inwazyjność, co w konsekwencji prowadzi do znacznej minimalizacji obrzęku pooperacyjnego. Specjalista, chirurg plastyczny posiada lepszy manualnie dostęp do podjednostek nosa i bazuje na autogennych przeszczepach chrzęstnych (chrząstki pobrane z przegrody nosa lub ucha), które warunkują prawidłową rekonstrukcję grzbietu, czubka i projekcji nosa. Wszystkie części nosa można lepiej ustabilizować dzięki użytym przeszczepom i zastosowaniu odpowiednich szwów modelujących na chrząstki, które nie sposób założyć w metodzie tradycyjnej. Jedyną wadą tej techniki jest czas trwania zabiegu tj. od 2,5 do 3,5 godzin, wynikający z bardziej szczegółowego operowania.

W naszej klinice chirurgii plastycznej w pobliżu Katowic preferujemy technikę „otwartą”. W przeszłości operacje nosa były wykonywane techniką „zamkniętą” które, choć dawały zadowalające efekty, nie były one tak spektakularne, jak obecnie.