Cena zabiegu jest ustalana indywidualnie na wizycie konsultacyjnej i jest uzależniona od skali skomplikowania zabiegu.

Konsultacje przed zabiegiem i wizyty kontrolne w Klinice dr Olender (Żarki Letnisko) 

Konsultacje dotyczące piersi (konsultacja wraz z przymiarami implantów)         200 zł 

Konsultacje  do innych zabiegów  150 zł 

Wizyta opatrunkowa 50 zł

Wizyta kontrolna 60 zł

Badania krwi do znieczulenia ogólnego dotchawiczego  200 zł

Badania krwi do znieczulenia dożylnego lub miejscowego 60 zł

Wymaz z nosa 40 zł

Konsultacje w Gabinecie w Katowicach   300 zł (przedpłata na konto) 

Zapraszamy do zapoznania się z naszym systemem ratalnym i obsługiwanymi płatnościami