Cena zabiegu jest ustalana indywidualnie na wizycie konsultacyjnej i jest uzależniona od skali skomplikowania zabiegu.

Konsultacje przed zabiegiem i wizyty kontrolne w Klinice dr Olender (Żarki Letnisko) 

Konsultacje dotyczące piersi (konsultacja wraz z przymiarami implantów)         200 zł 

Konsultacje  do innych zabiegów  150 zł 

Wizyta opatrunkowa 50 zł

Wizyta kontrolna 60 zł

Badania krwi do znieczulenia ogólnego dotchawiczego  + wymaz z nosa 250

Badania krwi do znieczulenia dożylnego  + wymaz z nosa 150

Badania krwi do znieczulenia miejscowego + wymaz z nosa 100 zł

Wymaz z nosa, pochwy, gardła 50 zł

Badanie histopatologiczne : każda zmiana 40 zł

Zapraszamy do zapoznania się z naszym systemem ratalnym i obsługiwanymi płatnościami