Cena zabiegu jest ustalana indywidualnie na wizycie konsultacyjnej i jest uzależniona od skali skomplikowania zabiegu.

Konsultacje przed zabiegiem i wizyty kontrolne w Klinice dr Olender (Żarki Letnisko) 

Konsultacje dotyczące piersi (konsultacja wraz z przymiarami implantów)          180 zł 

Konsultacje dotycząca nosa  150 zł

Konsultacje do innych zabiegów  100 zł 

Wizyta opatrunkowa 50 zł

Wizyta kontrolna 50 zł

Badania krwi do znieczulenia ogólnego dotchawiczego  180 zł

Badania krwi do znieczulenia dożylnego lub miejscowego 60 zł

Wymaz z nosa 40 zł

Konsultacje w Gabinecie w Katowicach   200zł

Zapraszamy do zapoznania się z naszym systemem ratalnym i obsługiwanymi płatnościami